کارگاه ها،ماشین آلات و ناوگان

کارگاه ها،ماشین آلات و ناوگان

از آنجا که در مدل طبیعی سرباغ، برای حفظ تازگی و حداکثر ارزش غذایی، فرایند تامین توسط کشاورز انجام میشود به گونه ای باید باشد که در حداقل زمان، کالای مورد درخواست مشتری به دست مصرف کننده برسد بنابراین کشاورز باید قابلیت دسترسی به اینترنت و استفاده ازسامانه در فضای خانه و مزرعه را داشته و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا مجهز به انواع تجهیزات با کیفیت اما ارزان قیمت بسته بندی و نگهداری بشود.

 در این راستا سرباغ، متخصصان خود را به سمت صاحبان تکنولوژی خواهد فرستاد تا آنها را مجاب کند تا صنایع مورد نیاز از قبیل بسته بندی، ضدعفونی و سورت را کوچک و ارزان و همه گیر نمایند و کشاورزان براحتی با حداقل هزینه، کارگاه های لازم را در خانه و یا مزرعه خود داشته باشند و از انتقال کالا به مکانهای دیگر که گاها هزینه های سربار بالایی هم دارد جلوگیری شود.

اینستاگرام مـا

کارگاه ها،ماشین آلات و ناوگان

از آنجا که در مدل طبیعی سرباغ، برای حفظ تازگی و حداکثر ارزش غذایی، فرایند تامین توسط کشاورز انجام میشود به گونه ای باید باشد که در حداقل زمان، کالای مورد درخواست مشتری به دست مصرف کننده برسد بنابراین کشاورز باید قابلیت دسترسی به اینترنت و استفاده ازسامانه در فضای خانه و مزرعه را داشته و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا مجهز به انواع تجهیزات با کیفیت اما ارزان قیمت بسته بندی و نگهداری بشود.

 در این راستا سرباغ، متخصصان خود را به سمت صاحبان تکنولوژی خواهد فرستاد تا آنها را مجاب کند تا صنایع مورد نیاز از قبیل بسته بندی، ضدعفونی و سورت را کوچک و ارزان و همه گیر نمایند و کشاورزان براحتی با حداقل هزینه، کارگاه های لازم را در خانه و یا مزرعه خود داشته باشند و از انتقال کالا به مکانهای دیگر که گاها هزینه های سربار بالایی هم دارد جلوگیری شود.