ترویج و حمایت کشاورزان

ترویج و حمایت کشاورزان

الف: تولید محصول طبیعی نیاز به طی فرایند طبیعی و تا حدودی سنتی دارد. از سوی دیگر سرباغ تلاش می‌کند که ویژگی‌های مناسب محصول در طی فرایند حفظ شود و این مهم نیاز به عملکرد سیستماتیک و ارگانیک با استفاده از ابزار مدرن و دیجیتال دارد. متخصصان سرباغ همراه کشاورز به او می‌آموزند که از شیوه‌ها و ابزارهای مدرن و با بهره‌ ‌برداری بالا استفاده کنند.

ب: گروه سرباغ مجموعه‌ای از متخصصان و مهندسان امور کشاورزی و مکانیزاسیون را در اختیار دارد تا در مراحل مختلف آماده‌سازی، کاشت، داشت و برداشت و حتی بعد از برداشت به کمک کشاورزان و تولید کنند‌گان آمده و در جهت هرچه پربارترشدن و باکیفیت‌تر شدن محصولاتشان، به آنان مشاوره خواهند داد.

ج: از آنجا که تعداد اندکی از کشاورزان به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله… دچار آسیب شده و از نظر مالی ضعیف میشوند. در صورتیکه در این مقطع مورد حمایت مالی قرار نگیرند کشاورزی‌شان متوقف و درآمدشان خدشه دار می‌شود. گروه سرباغ با هدف حمایت از این دسته از کشاورزان، و جلوگیری از آسیب‌های بعدی، اقدام به حمایت مالی و معنوی خواهد نمود.

د: استفاده بی رویه بعضی از کشاورزان در استفاده از مواد شمیایی و سموم دفع آفات موجب آلودگی‌های مختلف بویژه آلودگی غذایی شده است. تیم فنی سرباغ از این جهت دارای حساسیت بوده و برای حفظ سلامت مشتریان خود، با کشاورزان وارد تعامل شده و در جایگزینی روشهای طبیعی به جای مواد شیمیایی به آنها کمک خواهند کرد.

اینستاگرام مـا

ترویج و حمایت کشاورزان

الف: تولید محصول طبیعی نیاز به طی فرایند طبیعی و تا حدودی سنتی دارد. از سوی دیگر سرباغ تلاش می‌کند که ویژگی‌های مناسب محصول در طی فرایند حفظ شود و این مهم نیاز به عملکرد سیستماتیک و ارگانیک با استفاده از ابزار مدرن و دیجیتال دارد. متخصصان سرباغ همراه کشاورز به او می‌آموزند که از شیوه‌ها و ابزارهای مدرن و با بهره‌ ‌برداری بالا استفاده کنند.

ب: گروه سرباغ مجموعه‌ای از متخصصان و مهندسان امور کشاورزی و مکانیزاسیون را در اختیار دارد تا در مراحل مختلف آماده‌سازی، کاشت، داشت و برداشت و حتی بعد از برداشت به کمک کشاورزان و تولید کنند‌گان آمده و در جهت هرچه پربارترشدن و باکیفیت‌تر شدن محصولاتشان، به آنان مشاوره خواهند داد.

ج: از آنجا که تعداد اندکی از کشاورزان به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله… دچار آسیب شده و از نظر مالی ضعیف میشوند. در صورتیکه در این مقطع مورد حمایت مالی قرار نگیرند کشاورزی‌شان متوقف و درآمدشان خدشه دار می‌شود. گروه سرباغ با هدف حمایت از این دسته از کشاورزان، و جلوگیری از آسیب‌های بعدی، اقدام به حمایت مالی و معنوی خواهد نمود.

د: استفاده بی رویه بعضی از کشاورزان در استفاده از مواد شمیایی و سموم دفع آفات موجب آلودگی‌های مختلف بویژه آلودگی غذایی شده است. تیم فنی سرباغ از این جهت دارای حساسیت بوده و برای حفظ سلامت مشتریان خود، با کشاورزان وارد تعامل شده و در جایگزینی روشهای طبیعی به جای مواد شیمیایی به آنها کمک خواهند کرد.