سیستم تامین غذای طبیعی

سیستم تأمین غذایی سرباغ

از بین سیستمهای غذایی یکی از کارآمدترین آنها سیستمی است که کشاورز در محور تمام فعالیتها قرار دارد. سیستم تأمین غذایی که درخواست آن توسط مصرف کننده صادر می شود، به دست کشاورز می رسد و کشاورز فرآیند تأمین را آغاز می کند و با کمک سایر عوامل، محصول خود را مستقیم به دست مصرف کننده می رساند. در این سیستم کشاورز توانمند می شود تا محصول خود را تا حد ممکن انبار نکند و در صورت نیاز به انبار به درستی انبار کرده، نگهداری کند و به امکاناتی مجهز می شود تا بتواند در زمان لازم به دست مصرف کننده برساند. در واقع در این سیستم فاصله فیزیکی کشاورز و مصرف کننده برداشته می شود.

همانگونه که عنوان شد، سرباغ یک سیستم کشاورز محور است.یعنی

  • کشاورز خود را در سامانه معرفی می کند.
  • بخشهای بیشتری از فرآیند تأمین توسط کشاورز انجام می‌شود.
  • سایر عوامل در طول فرآیند و مراحل مختلف آن کاملاً شناخته شده هستند.
  • مصرف کنندگان در گذر زمان با کشاورزهای خود آشنا شده و ممکن است بین آنها یک ارتباط دوستانه برقرار شود.
  • مصرف کننده با اطمینان از دوست کشاورز خود خرید خواهد کرد و می تواند حتی در جریان تولید، کمک حال او باشد و محصول را ارزانتر و تازه‌تر تهیه کند

افزایش بهره‌وری کشاورز

بهره‌وری کشاورز در این سیستم به حد اعلای خود می‌رسد. کشاورز معمولا مدت زمان کمی را در طول سال فشرده کار می کند و پس از آن خصوصاً در ماههای سرد سال کم کارتر می شود. با برنامه ریزی ترویجی می‌توان از این فرصت به نفع خود او بهره برد و درآمد این قشر زحمتکش را افزایش داد و کیفیت زندگی را در روستاهای زیبای کشورمان بهبود بخشید.

 

شبکه دوستی با کشاورز

به سبب فاصله مزارع با شهرها و به دنبال گرایش به شهرنشینی امروزه تأمین غذا از مزرعه تقریباً غیر ممکن است.. همه ما دوستان کشاورزی داریم که علاقه مندیم نیازهای غذایی خود را از کسی که می‌شناسیم و به او اطمینان داریم به صورت تازه تهیه کنیم. گپی بزنیم او را ملاقات کنیم، از احوالش با خبر شویم ، سئوالاتمان را در خصوص محصولش بپرسیم. سال بعد و سالهای بعد هم سراغ او برویم و خرید کنیم. رسیدن کشاورز به این توانایی نیازمند حمایت است.

 

نظارت بر فرآیند

چقدر خوب می‌شد اگر خودمان می‌توانستیم در جریان فرآیند تأمین کالا از مزرعه یا سرباغ باشیم. سرباغ با ابزار و امکانات دیجیتال و همراهی با کشاورز و سایر عوامل این امکان را برای مصرف کننده فراهم می کند. در واقع باید گفت تنها راه اطمینان پیدا کردن از سلامت و اصالت محصول، امروز شفافیت کامل کانال تأمین است.

 

تعاونی تولید-مصرف

ما با تعاونی های مصرف زیادی آشنا هستیم و نام تعاونی های تولیدی زیادی را شنیده ایم ولی تعاونی تولید-مصرف کمتر به گوشمان خورده است. سرباغ از معدود تعاونی های تولید-مصرف در کشور است. این یعنی در سرباغ مصرف کنندگان با تولید کنندگان در تماس هستند و می توانند در آینده نزدیک در تولید مشارکت کنند و محصولات را در طول سال از کشاورز منتخب خود به موقع و با قیمت مناسبتر خریداری کنند.

اینستاگرام مـا

سیستم تأمین غذایی سرباغ

از بین سیستمهای غذایی یکی از کارآمدترین آنها سیستمی است که کشاورز در محور تمام فعالیتها قرار دارد. سیستم تأمین غذایی که درخواست آن توسط مصرف کننده صادر می شود، به دست کشاورز می رسد و کشاورز فرآیند تأمین را آغاز می کند و با کمک سایر عوامل، محصول خود را مستقیم به دست مصرف کننده می رساند. در این سیستم کشاورز توانمند می شود تا محصول خود را تا حد ممکن انبار نکند و در صورت نیاز به انبار به درستی انبار کرده، نگهداری کند و به امکاناتی مجهز می شود تا بتواند در زمان لازم به دست مصرف کننده برساند. در واقع در این سیستم فاصله فیزیکی کشاورز و مصرف کننده برداشته می شود.

همانگونه که عنوان شد، سرباغ یک سیستم کشاورز محور است.یعنی

  • کشاورز خود را در سامانه معرفی می کند.
  • بخشهای بیشتری از فرآیند تأمین توسط کشاورز انجام می‌شود.
  • سایر عوامل در طول فرآیند و مراحل مختلف آن کاملاً شناخته شده هستند.
  • مصرف کنندگان در گذر زمان با کشاورزهای خود آشنا شده و ممکن است بین آنها یک ارتباط دوستانه برقرار شود.
  • مصرف کننده با اطمینان از دوست کشاورز خود خرید خواهد کرد و می تواند حتی در جریان تولید، کمک حال او باشد و محصول را ارزانتر و تازه‌تر تهیه کند

افزایش بهره‌وری کشاورز

بهره‌وری کشاورز در این سیستم به حد اعلای خود می‌رسد. کشاورز معمولا مدت زمان کمی را در طول سال فشرده کار می کند و پس از آن خصوصاً در ماههای سرد سال کم کارتر می شود. با برنامه ریزی ترویجی می‌توان از این فرصت به نفع خود او بهره برد و درآمد این قشر زحمتکش را افزایش داد و کیفیت زندگی را در روستاهای زیبای کشورمان بهبود بخشید.

شبکه دوستی با کشاورز

به سبب فاصله مزارع با شهرها و به دنبال گرایش به شهرنشینی امروزه تأمین غذا از مزرعه تقریباً غیر ممکن است.. همه ما دوستان کشاورزی داریم که علاقه مندیم نیازهای غذایی خود را از کسی که می‌شناسیم و به او اطمینان داریم به صورت تازه تهیه کنیم. گپی بزنیم او را ملاقات کنیم، از احوالش با خبر شویم ، سئوالاتمان را در خصوص محصولش بپرسیم. سال بعد و سالهای بعد هم سراغ او برویم و خرید کنیم. رسیدن کشاورز به این توانایی نیازمند حمایت است.

نظارت بر فرآیند

چقدر خوب می‌شد اگر خودمان می‌توانستیم در جریان فرآیند تأمین کالا از مزرعه یا سرباغ باشیم. سرباغ با ابزار و امکانات دیجیتال و همراهی با کشاورز و سایر عوامل این امکان را برای مصرف کننده فراهم می کند. در واقع باید گفت تنها راه اطمینان پیدا کردن از سلامت و اصالت محصول، امروز شفافیت کامل کانال تأمین است.

تعاونی تولید-مصرف

ما با تعاونی های مصرف زیادی آشنا هستیم و نام تعاونی های تولیدی زیادی را شنیده ایم ولی تعاونی تولید-مصرف کمتر به گوشمان خورده است. سرباغ از معدود تعاونی های تولید-مصرف در کشور است. این یعنی در سرباغ مصرف کنندگان با تولید کنندگان در تماس هستند و می توانند در آینده نزدیک در تولید مشارکت کنند و محصولات را در طول سال از کشاورز منتخب خود به موقع و با قیمت مناسبتر خریداری کنند.