مزارع سرباغ

مزارع سرباغ

مجموعه کشاورزانی که تاکنون درسرباغ ثبت نام کرده و عضو این سایت شده‌اند ، از روستاهای اطراف شهرستانهای بهشهر، ساری، بابل ، قائمشهر و جویباردر استان مازندران و از روستاهای پائین جاده، تیرکلا، دیوکلا، سروکلا، ماهفروجک، سرخکلا، گله کلا، گیله کلا، المشیر، لاریم، ماچک پشت، گرجی محله، زرین آباد …وتعداد کمی از مناطق در استانهای دیگر مانند آبسرد و دماوند در تهران، الویجان در مرکزی، شیزرو آلتین کش در طارم سفلی قزوین، هرسین در کرمانشاه… میباشند.

کل سطح زیر کشت کشاورزان سرباغ بالغ بر 500000متر مربع (50 هکتار) بوده که انواع برنج، مرکبات، انار، انگور، انجیل، سیب، گیلاس، آلبالو، زردآلو، هلو، شلیل، گردو، خرما، خرمالو، پسته، خیار، گوجه، پیاز، سیب زمینی، بادمجان، کدو، هندوانه، خربزه، زیتون، زعفران، عسل و فرآوره های کشاورزی مختلف را با حجم و اوزان مختلف تحت پوشش قرار میدهد.

اینستاگرام مـا

مزارع سرباغ

مجموعه کشاورزانی که تاکنون درسرباغ ثبت نام کرده و عضو این سایت شده‌اند ، از روستاهای اطراف شهرستانهای بهشهر، ساری، بابل ، قائمشهر و جویباردر استان مازندران و از روستاهای پائین جاده، تیرکلا، دیوکلا، سروکلا، ماهفروجک، سرخکلا، گله کلا، گیله کلا، المشیر، لاریم، ماچک پشت، گرجی محله، زرین آباد …وتعداد کمی از مناطق در استانهای دیگر مانند آبسرد و دماوند در تهران، الویجان در مرکزی، شیزرو آلتین کش در طارم سفلی قزوین، هرسین در کرمانشاه… میباشند.

کل سطح زیر کشت کشاورزان سرباغ بالغ بر 500000متر مربع (50 هکتار) بوده که انواع برنج، مرکبات، انار، انگور، انجیل، سیب، گیلاس، آلبالو، زردآلو، هلو، شلیل، گردو، خرما، خرمالو، پسته، خیار، گوجه، پیاز، سیب زمینی، بادمجان، کدو، هندوانه، خربزه، زیتون، زعفران، عسل و فرآوره های کشاورزی مختلف را با حجم و اوزان مختلف تحت پوشش قرار میدهد.