مرکبات بومی آسیا است و در آمریکا نیز کشت می شود،عمده مرکبات ایران در شمال کشور و جیرفت کشت می شود.
پرتقال جنوب شیرین‌تر و پرتقال شمال آبدارتر است وبرای اولین بار مرکبات از کلمبیا وارد آمریکا شد.
کالیفرنیا، بهشت مرکبات نامیده می شود و این میوه یکی از محبوب ترین میوه‌های آمریکایی هاست.
پرتقال برای ما رنگ نارنجی را تداعی می کند ولی پرتقال تایلند در هنگام برداشت سبز رنگ است. و در آمریکا پرتقال زردرنگ نیز وجود دارد. برداشت حرفه ای پرتقال و مرکبات بر اساس رنگ و تغییر رنگ انجام نمی شود و باید بر اساس طعم و مزه آن زمان برداشت تعیین شود. شستشوی پزتقال در سیستم‌های صنعتی در بسیاری از کشورها اچباری است. عملیات شستشو موجب از بین رفتن لایه محافظ مرکبات در برابر پوسیدگی می شود و کشاورز مجبور است پس از شسبشو از واکس استفاده کند. مناسب ترین واکس ، ترکیبی است که از عسل در آن استفاده می شود. این ترکیب نسبتاً طبیعی 10 برابر سایر واکس‌ها قیمت دارد.
آفتاب محصول روی درخت را به قند بیشتری تبدیل می‌کند. بنابراین پرتقال‌های قرار گرفته در سمت جنوب هر درخت شیرین‌تر هستند..