برنج  از مهمترین غلات و ماده غذایی جهان به شمار می رود و می توان گفت که در اکثر نقاط جهان به عنوان غذای اصلی استفاده شده و اکثر افراد آن را در وعده های غذایی خود قرار می دهند.در جهان بیش از ۱۰۰۰۰۰ گونه برنج وجود دارد که…